ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

 

Приходна и разходна част на бюджет 2020 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2020 година

 


 

Бюджет 2019г. - Разходна част

Бюджет 2019г. - Приходна част

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2019 година

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 година


 

Отчет на бюджета 2018 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 година - I-ва част

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 година - II-ра част

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2018 година

Приходна и разходна част на бюджета 2018


 

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2017 година

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2017 година

 


 Годишен план за дейността на училището през учебната 2019/2020 година

Заповед за заявител на училищен плод и мляко

Организация на учебния ден в ОУ "Генерал Скобелев" за учебната 2019/2020 година

Седмично разписание за първи учебен срок през учебната 2019/2020 година


 

Годишен план за дейността на училището през учебната 2018/2019 година

Организация на учебния ден в ОУ "Генерал Скобелев" за учебната 2018/2019 година

Седмично разписание за първи учебен срок през учебната 2018/2019 година

Годишен план за дейността на училището през учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс за поведението на служителите от ОУ "Генерал Скобелев"

Организация на учебния ден в ОУ "Генерал Скобелев"

Вие сте тук:Начало Документи