ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2022 година

Приходна и разходна част на бюджет за 2022 година

Седмично разписание за първи учебен срок на 2022/2023 учебна година

Учебни планове 2022-2023 година


 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 година

Приходна и разходна част на бюджет за 2021 година

Годишен отчет за 2021 година


Етичен кодекс за поведението на служителите от ОУ "Генерал Скобелев"

План за превенция на отпадането на ученици

Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 учебна година

Училищен учебен план

 


Обучение на тема "Компетентностния подход" от Институт по математика и информатика към БАН

 

Вие сте тук:Начало Документи