ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

Учебен план-прием в ОУ "Генерал Скобелев" за учебната 2024/2025 година

Бюджет за 2024 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2024 година

 


 

Годишен отчет за 2023 година

Бюджет за 2023 година

Учебни планове за 2023/2024 учебна година

Седмично разписание за първи учебен срок на 2023/2024 учебна година

Правилник за дейността на ОУ "Генерал Скобелев" за учебната 2023/2024 година

Годишен план за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

Учебен план-прием в ОУ "Генерал Скобелев"

Форми на обучение в ОУ "Генерал Скобелев"

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2023 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2023 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2023 година

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ОУ "Генерал Скобелев"


Годишен отчет за 2022 година

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2022 година

Приходна и разходна част на бюджет за 2022 година

Седмично разписание за първи учебен срок на 2022/2023 учебна година

Учебни планове 2022-2023 година


Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 година

Приходна и разходна част на бюджет за 2021 година

Годишен отчет за 2021 година


Етичен кодекс за поведението на служителите от ОУ "Генерал Скобелев"

План за превенция на отпадането на ученици

Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 учебна година

Училищен учебен план


Обучение на тема "Компетентностния подход" от Институт по математика и информатика към БАН

 

Вие сте тук:Начало Документи