ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

                                                                                   

"Прeз гори и прeз полeта златна eсeн вeчe шeта. А училищният звън кани всички вeчe вън. Звъни звънчeто, звън, звън, дeчица ставайтe от сън. В училищния двор широк eлатe всички на урок!"

 

 

 

 Уважаеми родители,       

Започна записването на ученици в I -ви клас за учебната 2024/2025 годинa

През учебната 2024/2025 обучението  ще се осъществява по учебен план, включващ общообразователния минимум, при  целодневен обучителен процес.

За надграждане знанията на  учениците е предвидена задължителноизбираема подготовка в следните направления: 

 - български език и литература ;

 - математика.

За целите на целодневното обучение  се използват:

 - занимания по интереси - възможност за игри и развлечения и с аудиовизуална техника;

 - организиран отдих и спорт – паркова алея  и спортните площадки на училището;

 - самоподготовка в класната стая на паралелката.

След задължителните учебни часове училището предлага целодневно обучение в групи  за целодневно обучение (занималня) за самоподготовка на учениците. Това е времето, когато децата имат възможност да упражнят  новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за физически занимания, отдих, занимания по интереси. Под учителски контрол и при хубаво време децата играят на топка или  други колективни игри, а когато лошото време не позволява, те общуват активно в  класните стаи, във видеотеката гледат образователни филми, рисуват, творят, играят със занимателни игри или извършват други образователни дейности.

Гарантираме Ви спокойствие и сигурност, като поемаме целодневно децата Ви от I-IV клас  и организираме тяхната подготовка, хранене и  отдих.

Необходимите документи за записване са:

- Заявление за записване (по образец на училището);

- Копие от акта за  раждане на детето;

- Удостоверение за  завършена подготвителна група / подготвителен клас.

Вие сте тук:Начало Прием първи клас