ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

Tvoiat chas

 

ОУ "Генерал Скобелев" работи по проект "Твоят час" - Оперативна  програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 гПроцедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС).

За целта са сформирани четири групи:

1. Дейност за преодоляване на обучителние затруднения по математика - 8 ученика. Ръководител на групата - Снежана Гудева.

2. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература - 8 ученика. Ръководител на групата - Елена Тодорова.

3. Клуб "Сръчковци" - 18 ученика. Ръководител на групата - Катя Пашова.

4. Мажоретни танци - 19 ученика. Ръководител - на групата - Милена Карастоянова.

 

Вие сте тук:Начало Проекти