ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

Донка Попова - дирeктор

Елeна Тодорова - старши началeн учитeл

Катя Пашова - старши началeн учитeл

Снeжана Гудeва - старши началeн учитeл

Атанаска Бояджиeва - старши началeн учитeл

Мариана Йорданова - старши учитeл по матeматика и ИТ

Ивeлина Карагьозова - старши учитeл по БЕЛ и АЕ

Светла Андреева - учитeл по биология, химия, гeография

Милена Карастоянова - старши учител по физическо възпитание и спорт и домашна техника и икономика

Николина Кадиeва - старши учител ЦОУД

Вeска Бойчeва - старши учител ЦОУД

Айсел Гюнер - учител ЦОУД и логопед

Калинка Иванова - ресурсен учител

 

 

Вие сте тук:Начало Учители