ОУ "Гeнeрал Скобeлeв"

...изворът на знаниeто

От ноември 2018 година в ОУ „Генерал Скобелев“ община Павел баня работят два енергийни екипа по проект „Опазване на климата чрез енергийна ефективност“. В проекта на този етап участват 15 общински училища от три общини – Велико Търново, Район Люлин в София, Павел баня и Самоков, в които Националният доверителен екофонд финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

С цел да се осигури възможността, създадените капацитет и умения у учениците и учителите да се запазят като постоянен начин за ползване на сградата и формиране на трайни разбирания и навици у младите хора, НДЕФ ще подпомогне финансово през първите три години екипите на училищата. След тези три години би трябвало работата да продължи със спестените средства.

Проектът помага на училищата да намерят потенциал за спестяване на енергия и да подобри отпечатъка им върху климата. Той не само генерира финансова полза за общината, но също така носи висока педагогическа стойност на участващото училище и му помага да разшири и изгради своя учебен профил.

Проектът „Мост между действията на климата на европейско и на местно ниво“ се осъществява с подкрепата на федералното министерство на околната среда на република Германия чрез европейската инициатива за климата. BEACON – ФАР е проект, който насърчава действията в областта на климата и улеснява обмена между националните правителства, общините и училищата в Европа. Целта на проекта е да укрепи сътрудничеството и да създаде общ стремеж за осъществяване на Парижкото споразумение и намаляване на парниковите газове. В проекта участват образователни институции от Германия, Чехия, Румъния, България, Гърция, Полша и Португалия. Продължителността на проекта е от 2018 до 2021 година.

Какво научават учениците?

$11.      Те се запознават с реалните проблеми на живота (изменението на климата и климатична справедливост)

$12.      Научават какво е климат

$13.      Чрез измерванията с уредите се научават да подхождат към проблемите аналитично и да работят научно

$14.      Те се научават да обръщат внимание на здравословен вътрешен климат и добри условия на учене в класната стая

$15.      Като бъдещи възрастни: придобиват разбиране за климата и енергията - начин на живот и познания за въздействието на собствените действия върху околната среда

$16.      Променят лошите си навици за общественото благо, привличат своите съученици и семейства за опазване на климата и разясняват за климатичните промени.

$17.      Стават активни за добра кауза

$18.      И разбира се: Забавляват се в училище

 

Как преминаха първите три месеца след стартиране на проекта?

 

$11.      Сформиране на енергийни екипи – 2 екипа общо 20 човека от всички класове. Ръководители на енергийните екипи- Мариана Йорданова и Елена Тодорова.

 

$12.      Презентации и филми за глобалното затопляне и как да спасим Земята от промените в климата. Как Човекът с неговите действия води до нейното унищожение.

 

$13.       Изработване  на информационни табла на тема: „Мост между действията на климата на европейско и местно ниво“

 

$14.      Дискусии, игри и поучителни приказки за опазване на планетата, парниковият ефект и основните замърсители на околната среда   с представители на НПО – „За Земята“. Как зависи от всеки от нас да пазим планетата ни и докъде се простират възможностите ни.

 

$15.      Изрязване, оцветяване и залепване на стикери за поведението на ползвателите на енергия в училище.

 

$16.       Кубче – игра „Изменението на климата“

 

$17.       Запознаване с уредите за измерване на температурата /термометър за бързо реагиране/, замърсеността на въздуха /CO2 meter/, осветеността /луксомер/ и електрически измервателен уред. Няколко енергийни обиколки на екипите и последвалите изводи от обиколките.

 

$18.      Запознаване на всички ученици и учители с целите на проекта, резултатите от измерванията и набелязаните мерки за пестене на енергия в училище.

 

$19.       Рисунки на тема –„Спаси планетата, за да спасиш и мен!“

 

$110.   Изготвяне на материали от екипите за конкретните дейности по проекта за пестене на енергия. Разпространение на информацията

 

Вие сте тук:Начало За проекта